Open menu
bel 0229-261490
voor een afspraak

Disclaimer


Kamer van Koophandel

Hoogland kozijnen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37155817.

Inhoud

De door Hoogland Kozijnen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoogland groep kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Hoogland groep en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Hoogland groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Hoogland groep worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Hoogland groep.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Hoogland groep omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
Contact
Hoogland kozijnen
De Corantijn 39
1689 AN Zwaag
Telefoon (0229) 261490